PERCUSSIEMARATHON

trommelen voor het goede doel

Onderstaand uitgewerkt draaiboek met uitgebreide instructies en aandachtspunten.

De tekst is ook te downloaden op de formulierenpagina.

De dag zelf:
in een zaal of buiten staan trommels opgesteld.
Na de officiële opening begint “de hartslag”. Dit is een continu trommelritme wat zonder onderbreking wordt getrommeld door enkele docenten of ouders. Iemand van de Zongofamilie zorgt voor begeleiding.

De kinderen die hebben gekozen voor optie 1. de zgn “doordouwers” doen nu mee. Zij proberen het trommelen zo lang mogelijk vol te houden.
Daarna komen de overige kinderen per klas binnen en trommelen aan de hand van een verhaal of andere instructie b.v. 30 minuten mee. Dit wordt begeleid door de Zongofamilie.
Het schema voor deze klassen kan aangepast worden aan de beschikbare tijd, aantal leerlingen of anderszins.

Opstart: (voorbeeld)
09.00    De Zongofamilie arriveert en spreken de laatste zaken door, muziekinstallatie controleren, verlichting controleren, instrumenten klaarzetten
09.30    Kloppend Hart – deelnemers arriveren en nemen hun plaats in
09.45    Doordouwers arriveren en nemen hun plaats in
09.50    instructie aan kloppend hart en “Doordouwers”
09.55    leerlingen 1e groep komt binnen
10.00    aftellen en starten

Coördinatie leerlingen (bij voorkeur 1 persoon van school):
– logistiek rond binnenkomen en weer afgaan van leerling-groepen
– klaarzetten van de leerlingen voor het 30 minutenprogramma
– aansturen van “stempelmensen”
– catering Doordouwers Kloppend Hart
– installeren 2e groep doordouwers (ongeveer halverwege)

Presentatie = de Zongofamilie:
– presentatie percussiemarathon
– aansturen Het Kloppend Hart
– programma voor elke deelnemende groep leerlingen (30 minuten)
– regelen van speciale optredens van de leerlingen die dat hebben aangegeven
– betrekken van ouders en belangstellenden

Het kloppend Hart:
Bestaat uit drie (of minder) groepen ouders / vrijwilligers van elk minimaal 3 personen.
Zij spelen doorlopend een ritme volgens onderstaand schema. (het ritme is ook te downloaden op www.zongoproject.nl/ritme.mp3) Er zijn drie groepen die afwisselend ieder twee uur spelen. Zij waken ervoor dat het ritme altijd doorloopt. Vooral van belang bij overdrachten van leerling-groepen, en acts van speciale groepen. Het kloppend Hart is ondersteunend aan de leerling-groepen. Als die zwak zijn, moet het kloppend hart sterk zijn. Is er een duidelijk een goed lopend ritme bij de leerling-groepen, dan mag het rustiger.
Instrumenten:
Kenkeni (1x) X . X . X . X .
Sangban (1x) O .O .O. XX .
Doundoun (1x)X . . XX . . X
eventueel:
Maracas . X . X . X . X

De “Doordouwers”
Bij de inschrijving hebben zich ook kinderen opgegeven die zo lang mogelijk willen trommelen / meespelen. Zij spelen mee met Het Kloppend Hart ook in zacht spelen / hard spelen / rustig / etc. Ieder half uur mogen de kinderen 3 minuten pauze nemen, iets eten of drinken. Daarna mogen ze evt. van instrument wisselen.
Bij voorkeur zijn er 2 groepen Doordouwers: de helft begint bij de start, de andere helft begint ± halverwege de geplande tijdsduur.

De Leerling-groepen:
Elk half uur komt er een nieuwe leerling-groep van max. 60 leerlingen de ruimte van de percussiemarathon binnen. Zij spelen dat hele half uur mee. Ze spelen zachter bij een optreden van een groep. De Zongofamilie presenteert het programma van ± 30 minuten.

Onderbouw
Deze hebben een eigen programma waarbij sjekers, kleine trommels en body percussie worden gebruikt. Afgewisseld met het verhaal. Tijdens dit verhaal moeten de Hartslag en de Doordouwers zacht spelen.

Midden / Bovenbouw
Verdeling van instrumenten als de leerlingen binnen komen:
djembe’s, minidjembe’s, cajon’s, tama’s, maracas, djakadjaka’s

Afsluiting:
De laatste groep eindigt precies op de klok van …. uur. Die klok moet er dus wel een hangen, met secondewijzers. De bezoekers zoveel mogelijk stimuleren rond dat tijdstip naar de percussiemarathon-zaal te komen voor een spectaculaire gezamenlijke afsluiting.

Sponsoring:
Iedere leerling probeert zoveel mogelijk sponsors te vinden voor zijn of haar actie tijdens de percussiemarathon. Ouders, opa en oma, buurvrouw, neefjes etc. Er mag een vast bedrag worden gesponsord of een bedrag per minuut (voor de doordouwers). Richtlijn: € 0,20 per minuut. De sponsors vullen dit vooraf in op een kaart die alle kinderen mee naar huis krijgen (voorbeelden en tekst beschikbaar op de site).
Na de percussiemarathon krijgen de deelnemers een bewijs van deelname met evt. het aantal minuten (kaart o.i.d.). Met deze kaart kunnen de kinderen het beloofde bedrag innen bij de sponsors en daarna weer afgeven op school.

Aandachtspunten:
– afhankelijk van het aantal opgaves kunnen de Doordouwers in 2 groepen beginnen, bv groep A begint bij de opening en groep B 3 uur later (dan zijn er van groep A al een aantal afgevallen) Dit ivm betere verdeling over de dag + instrumentenverdeling.
– niet iedereen kan Doordouwer zijn omdat er dan heel veel trommels nodig zijn en omdat er dan geen extra programma is ! Dus bij het kiezen stimuleren dat er zowel Doordouwers als “gewone trommelaars” zijn.
– het trommelritme (de HARTSLAG) loopt de hele dag door, dus dat geeft geluidsoverlast
– het programma per klas is leeftijdsafhankelijk. We hebben voor elke groep een aangepast programma (trommelritmes, liedjes e.d.) bv voor de kleuters is er een soort toververhaal.
– tijdens dit programma worden er behalve trommels ook andere instrumenten gebruikt
– de percussiemarathon is uit te breiden met acties, sponsorverzoeken aan bedrijven, bobo’s mee laten trommelen. Op de site zijn daar ideeën voor te vinden.
– op school kan een schaduwprogramma lopen met bv kraampjes, knutselen etc. ook te bezoeken door de ouders !!!!
– natuurlijk kunnen de docenten zich ook laten sponsoren !!
– de Zongofamilie is graag bereid tot ondersteuning !!!